22.10.2012

VVS dagene

DNF besøkte VVS dagene 2012 den 17.- 19. oktober på Lillestrøm. Temaet for dagene var «Energi og miljø i bygg». Det var mange utstillere tilstede, flere av disse leverandører til DNF, og det var både hyggelig å besøke disse og å få med seg det siste av produktnyheter.

Vi fikk ogs�� med oss noen seminarer på Fagdagene som ble arrangert samtidig, bl.a. «Vannbåren solenergi» og «Luftbåren kjøling og varme».

Vannbåren solenergi

Lars Andrèn var foredragsholder. Han pekte på at i Europa vokser solenergi som et lønnsomt energialternativ, spesielt i kombinasjon med andre energibærere, men at vi i Norge var helt i startgropen for å utnytte denne muligheten. Solen er tross alt en gratis energikilde.

Det ble gitt en generell orientering i solenergi omhandlende passive systemer (ren solinnstrømning), aktive mekaniske solfangersystem og litt om solceller. Teknikkene ble gjennomgått, med eksempler, og økonomien i bruk av solenergi ble også belyst.

Plussenergihus er nå teknisk mulig, men ennå ikke økonomisk fordelaktig. Tendensen fremover er derfor en kombinasjon av solfanger og solcellepanel, gjerne integrert i bygningskomponenter, eksempelvis fasader. Sesonglagring av energi har foreløpig også flere ulemper som store tap og at systemene er for dyre. Det pågår forskning på dette, eksempelvis lagring i salt i stedet for vann, dvs en form for kjemisk lagring.

Mer informasjon om solenergi kan finnes på: http://www.solenergi.no/
DNF besøkte VVS dagene

Luftbåren kjøling og varme

 

Inneklimaet vårt er i følge Norsk astma- og allergiforbund mest avhengige av følgende viktige faktorer: Evt. tilstedeværelse av fukt/muggsopp, støv/partikler/renhold, luftskifte/ventilasjon, temperatur, belysning, støy, radon og avgassing fra materialer.


Riktig inneklima er viktig for de som har plager og forebyggende for andre. Det pågår nå et arbeid for å utarbeide norske tillegg til den europeiske inneklimastandarden EN-NS 15251 («Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk»). I denne standarden deles innemiljøet inn i klasser, dvs et minimum forventningsnivå for inneklima. Tilleggene vil bl.a. angi anbefalinger for termisk miljø og grunnlag for kriterier for inneluftkvalitet og luftmengder. Det dimensjoneres i forhold til ventilasjon/luftkvalitet, varmebehov og kjølebehov.

Luftbåren kjøling (sentralkjøling) kan være en utfordring dersom det er kjølebehov et sted som kan medføre for lav temperatur i andre rom. Ventilasjonsanlegget må da evt. deles opp i soner, alternativt kan vannbåren kjøling med aktive kjølebafler, som gir større fleksibilitet, benyttes. Den største fordelen med luftbåren kjøling og varme kan være at det er billigst å bygge/installere (avhengig av antall soner). Mulige ulemper er at ved stort varme/kjølebehov vil luftaggregatet måtte kjøre mer (dvs større energiforbruk), og man kan få lagdeling (temperatursjikt). Følervalg er viktig for et riktig inneklima. I cellekontorer vil ofte kombinasjonen av temperatur og tilstedeværelse være det beste. I møterom vil måling av temperatur og CO2 være det beste.

Les mer på:

http://www.naaf.no/no/inneklima/

http://www.naaf.no/no/subsites/bygg-og-helse/inneklima-og-helse/

http://www.vvsforum.no/artikkel/5954/sunn-skepsis-til-luftbaaren-oppvarming-kjoeling.html