HMS

DNF AS har som overordnet målsetning å tilstrebe et sikkert og sunt arbeidsmiljø uten helseskader, uten yrkessykdom, uten materielle ødeleggelser og uten skade på det ytre miljø.


Sikkerheten til personer skal i alt arbeid alltid prioriteres og stadig forbedring skal være i fokus for å redusere og begrense risikoforhold på arbeidsplassen.

Alle ansatte skal kjenne til og involveres i oppfyllelsen av dette ved at HMS-hensyn innarbeides i benyttede arbeidsmetoder.