FAGSTOFF

Innen områdene energiøkonomisering og miljø er det stadig utvikling både i teknikk og utstyr, men samtidig også i krav fra samfunnet.

Mindre bruk av energi og mindre utslipp til miljø/natur er drivende forutsetninger.

Miljø og innovasjon

Innen områdene energiøkonomisering og miljø er det stadig utvikling både i teknikk og utstyr, men samtidig også i krav fra samfunnet.


Mindre bruk av energi og mindre utslipp til miljø/natur er drivende forutsetninger. Dette krever innovasjon og utvikling. Det er viktig å holde seg oppdatert.

På disse sidene vil det finnes aktuelle artikler innen områdene energi, miljø og energiøkonomisering. Vi deler av vår kunnskap.
FIR6037-270x270
FIR1654-680x330
Ved

TEK 10, hva skjer?

Fra 1. januar 2016 kom det en del endringer i Teknisk Forskrift kapittel 14, angående energitiltak i nye bygg og i forbindelse med rehabilitering av eldre bygg. Hovedhensikten var å gjøre en del forenklinger i forhold til tidligere regler samtidig med at målet om ytterligere skjerping av energikravene ble opprettholdt.
Les mer »
TEK 10, hva skjer?
Vindmolle1

Hva er rett energi for klimatisering av bygg?

Vi står i fremtiden overfor store utfordringer for å nå FN’s klimamål om maksimalt 2o global oppvarming mot 2050. Vår største utfordring er å finne bærekraftige energikilder i tilstrekkelig volum til å dekke vårt behov.
Les mer »
Hva er rett energi for klimatisering av bygg?
kverneland-bil-milj%C3%B8bygg-bryne-bredde-680x330

Energiklasse A?

Mange byggeiere ønsker å ha en god energikarakter på sine nybygg. Dersom en legger til grunn minstekravene i Teknisk Forskrift vil bygningen bli klassifisert til Klasse C i de fleste tilfeller.
Les mer »
Energiklasse A?
shutterstock_628755311-680x330

Energimerking

Energimerkeordningen skal gi byggeiere, kjøpere og leietakere objektiv informasjon om bygningers kvalitet og forventede energiforbruk. Energimerkeordningen er derfor laget slik at bygninger kan sammenlignes uansett hvor i Norge de befinner seg.
Les mer »
Energimerking
Penger-stotte

Kan du få Enovastøtte?

Enovas program for økonomisk støtte til byggsektoren er i stadig endring. Tidligere program var i større grad mer forutsigbart, basert på et støttebeløp pr. m2 bruksareal.
Les mer »
Kan du få Enovastøtte?