Sparebanken Visualisering

Totalentrepriser

DNF leverer komplette tekniske løsninger for alle typer næringsbygg og offentlige bygg. De skjerpede krav til tekniske løsninger og energibruk, som kom, først med TEK 2007 og deretter TEK 2010, innebærer at det må installeres tekniske løsninger hvor alle tekniske fag spiller i sammen og selvfølgelig tilpasses den bygningskroppen det skal installeres i.


Det gjør det spesielt fordelaktig at en installatør foretar hele installasjonen.

DNF dekker alle tekniske fag, både ventilasjon, rør, elektro, sterkstrøm og svakstrøm samt automasjon. Videre besørger vi alle energiberegninger og detaljprosjektering internt. Vi rådgir våre kunder i forhold til støtteordninger hos Enova og utarbeider søknader for kunden.

I våre tekniske totalentrepriser tar vi ansvar for hele energiregnskapet på bygget og forestår energimerking av bygget etter ferdigstillelse. Når bygget er ferdig kommer den viktige igangkjøringsfasen, og her legger en grunnlaget for å få maksimalt ut av teknikken som er installert. Vi kontrollmåler alle viktige parametre i forhold til energiforbruk som SFP faktor, varmegjenvinningsgrad samt COP faktor for varmepumper og kjølemaskiner.

Våre flerfaglige teknikere følger opp anlegget i minimum 1 år etter at det er igangkjørt, for å sikre at anlegget leverer optimalt i forhold til hva som var tiltenkt. Dette gjør oss i stand til å ta med oss tidligere erfaringer inn i nye prosjekter, for stadig å kunne forbedre våre løsninger. Vi har siden starten i 2003 lagt vekt på å være i forkant av utviklingen, spesielt med tanke på å utvikle løsninger som gir lavt energiforbruk.

Å bygge bygg med lavt energiforbruk innebærer et tett samarbeid mellom arkitekt og tekniske fag, og de beste løsningene oppnås dersom en starter teamarbeidet når tomten foreligger og byggets fotavtrykk settes. Ønsket om å lage gode løsninger har medført at vi har utviklet vår egen tekniske løsning kalt Smartair. Denne er utviklet spesielt for å sikre lavt energiforbruk uten at det skal gå på bekostning av kravene til et godt termisk miljø. Våre løsninger innebærer muligheter for styring av lys basert på bevegelse og dagslysstyring. Energiforbruket til belysning er en meget stor del av driftskostnadene i dagens godt isolerte bygg. Vår streben etter stadig å lage bedre bygg er blitt godt mottatt hos våre kunder.

I dag er 70-80 % av våre nye prosjekter på veg til å bli klassifisert i Energiklasse A.

Har du spørsmål?

Sigbj%C3%B8rnLilleland

Sigbjørn Lilleland

Markedssjef
46964940