El-kontroll

Vi utfører El-kontroll på alle typer bygg, enten det er bolig eller næringsbygg.

 

En stor andel av boligbrannene her til lands skyldes tekniske feil på det elektriske anlegget eller i elektrisk utstyr. DNF anbefaler derfor alle å gjennomføre jevnlig el-kontroll for å øke brannsikkerheten i det elektriske anlegget. En el-kontroll er fornuftig enten du har et eldre elektrisk anlegg eller et nyere anlegg.

En el-kontroll gir ikke bare trygghet i forhold til brannsikkerhet, det lønner seg også økonomisk. Eksempler på dette er tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, oppussing av bolig, tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer, el-kontroll av bolig på vegne av forsikringsselskap osv.

De fleste forsikringsselskaper gir opptil 20 % rabatt per år på bolig-forsikringen ved gjennomføring av el-kontroll av sertifisert bedrift/ personell. 


Vår kontrollør er NEMKO-sertifisert iht. NEK 405-2, NEK405-3 og FG-godkjent, og kan tilby følgende: 

 

Brannforebyggende el-kontroll bolig (NEK 405-2)

 

Kontrollen omfatter en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter, brytere og annet elektrisk utstyr i din bolig.


El-kontroll næringsbygg (NEK 405-3)


Omfanget av kontrollen i næringssammenheng vil variere. DNF vil sammen med kunde se på behov, bruk av det elektriske anlegget, klassifiseringer og aktuelle krav fra forsikringsselskap i forkant av en slik kontroll for å kunne tilpasse kontrollene i hvert enkelt tilfelle.

Fordelingstavler, tekniske fordelinger, kabler og annet elektrisk tilkoblet utstyr vil bli systematisk kontrollert og dokumentert i form av sjekklister og målinger. I etterkant av befaring vil en rapport med tilhørende sjekklister og evt. avviksoversikt oversendes.


Internkontroll


Alle virksomheter som benytter seg av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr, i sitt virke, skal ha et internkontrollsystem som sørger for at elsikkerheten blir ivaretatt uavhengig av størrelsen på virksomheten. Regelmessig el-kontroll og termografering vil kunne være en del av virksomhetens forebyggende arbeid innenfor elsikkerhet og dermed en del av internkontrollsystemet.

DNF har serviceavtaler med mange av våre kunder hvor vi skisserer opp faste rutiner for el-kontroll hos våre kunder. Avtalene omfatter ofte også andre tekniske installasjoner som nødlys, brannalarm, termografering, UPS etc.

DNF kan også bistå din bedrift med dokumentering og utarbeidelse av forskriftskrav som stilles i internkontrollforskriftens §5.

Har du spørsmål?