Våre tjenester

DNF AS er en ledende kunnskaps- og installasjonsbedrift med fokus på grønne bygg og totalløsninger innenfor VVS, elektro, automasjon og service.

Vi tilbyr og utfører totalleveranser, enkeltleveranser og service-oppdrag innen alle tekniske fag til næringsbygg, offentlige bygg.
TastaSenterillustrasjon-680x330

Bygge nytt

DNF AS har opparbeidet stor kompetanse på lavenergibygg, og har egne ingeniører som jobber med energiberegninger. Dette gjør at vi på et tidlig stadie kan bidra med råd i forbindelse med utforming av bygningskropp, samt infrastruktur på tekniske anlegg.
Les mer »
Bygge nytt
shutterstock_35922892

Bygge om

Vi ser her viktigheten av å komme inn på et tidlig stadie for å kunne være med å legge til rette for gode tekniske løsninger, hvor fleksibilitet og innemiljø har stort fokus. Teknisk forskrift av 2010 stiller strenge krav til energitiltak for nye bygninger og større ombygninger av eksisterende bygg.
Les mer »
Bygge om
FIR1654-680x330

Vedlikehold / drift / service

Våre serviceteknikere foretar forebyggende vedlikehold, for å sikre optimal drift på tekniske anlegg. Vi bistår gjerne med konkrete forslag til energieffektiviserende tiltak. Vårt servicepersonell består av kuldeteknikere, rørleggere, elektrikere, automatikere, ventilasjonsteknikere.
Les mer »
Vedlikehold, drift og service
Banner-3-01

Totalentrepriser

DNF leverer komplette tekniske løsninger for alle typer næringsbygg og offentlige bygg. De skjerpede krav til tekniske løsninger og energibruk, som kom, først med TEK 2007 og deretter TEK 2010, innebærer at det må installeres tekniske løsninger hvor alle tekniske fag spiller i sammen og selvfølgelig tilpasses den bygningskroppen det skal installeres i.
Les mer »
Totalentrepriser
shutterstock_41204374-667x330

Prosjektering

DNF AS påtar seg og utfører også prosjektering innen alle tekniske fag i forbindelse med våre oppdrag/prosjekter. Dette gjelder ved nye bygg så vel som ved ombygginger/rehabilitering.
Har byggherre, arkitekt eller hovedentreprenør krav eller ønske om bestemte løsninger eller funksjoner kan vi hjelpe til med å få dette realisert.
Les mer »
Prosjektering
FIR6161-680x330

Energirådgiving

Norges bygningsmasse står i dag for omkring 40% av vårt totale CO2-utslipp. Dette ønsker myndighetene at skal reduseres betraktelig. Ofte vil vi tenke på bedre vegger, tak, gulv og vinduer når vi skal rehabilitere eller bygge energieffektivt.
Les mer »
Energirådgiving
Energimerking_Bygg_u-tekst_2-680x330

Energimerking

Gjennom vårt sterke engasjement for energieffektive bygg har vi opprettet en egen stilling som arbeider med Energimerking, energivurdering og energirådgivning av næringsbygg. Dette har vi gjort, både for å sikre kvaliteten på bygg vi har oppdrag på og for å kunne tilby slike tjenester til våre samarbeidspartnere.
Les mer »
Energimerking
shutterstock_108857954-680x330

Energiberegning

Teknisk forskrift av 2010 (TEK10) stiller strenge krav til energitiltak for nye bygninger og større ombygninger av eksisterende bygg. Ofte kan det være vanskelig å dokumentere at en faktisk overholder kravene myndighetene har satt. Dette kan vi hjelpe til med. 
Les mer »
Energiberegning
Sparebanken%20Visualisering%20P2

Byggdrift

Optimal drift av energieffektive bygg. Byggdrift er en egen avdeling i DNF AS, hvor visjonen er å gi mennesker en bedre arbeidsdag.
Les mer »
Byggdrift
DSC05239-2

El-kontroll

Vi utfører El-Kontroll på alle typer bygg og boliger. En el-kontroll er fornuftig enten du har et eldre eller nytt elektrisk anlegg.

 

Les mer »
El-kontroll