Prosjekt: Tastasenteret

Bygge nytt

DNF AS har opparbeidet stor kompetanse på lavenergibygg, og har egne ingeniører som jobber med energiberegninger. Dette gjør at vi på et tidlig stadie kan bidra med råd i forbindelse med utforming av bygningskropp, samt infrastruktur på tekniske anlegg.


Vi utvikler egne tekniske løsninger for næringsbygg med høyt fokus på godt innemiljø, lav energikost og et fleksibelt sluttprodukt.

Vi har unike løsninger på bl. annet modulbaserte cellekontorer, og ser at viktigheten av å være totalteknisk øker etter hvert som de ulike fagene griper stadig mer inn i hverandre.

DNF AS påtar seg ved stadig flere byggeprosjekter, ansvar for søkeprosess mot Enova, for å få innvilget økonomisk støtte til passivhus og lavenergibygg.

Har du spørsmål?

Sigbj%C3%B8rnLilleland

Sigbjørn Lilleland

Markedssjef
46964940