Arkitektoniske muligheter

Strengere krav til energieffektive løsninger gjør at vi nå vurderer aktuelle systemer allerede før et prosjekt starter.  Sivilarkitekt Åse-Kari Kvalvik driver Stavanger-firmaet Kvalvik og Kaada Arkitekter sammen med Morten Kaada.

 
-Utviklingen har gått fort. I dag vurderer vi energieffektive produkter som en naturlig del av ethvert prosjekt sier hun.

Estestikk er styrende. Kravene til energieffektive løsninger gjør seg gjeldende i alt fra planløsninger til bygningsmessige detaljer, og arkitektene vil helst ikke fire på kravene til estetikk og formmessige kvaliteter.  

-Vi legger vekt på å finne fram til de løsningene som gir oss flest valgmuligheter og størst fleksibilitet. Vi kan ikke jobbe med løsninger som dominerer et rom og styrer langt de fleste valgene som skal tas. Derfor søker vi alltid alternativer som understøtter våre hensyn, beskriver Kvalvik som allerede har gjort seg kjent med og benyttet DNFs skjulte ventilsjonsløsning.

Energieffektivitet et viktig kriterium. Arkitektenes valg av systemer handler mer og mer om tilrettelegging for energieffektive løsninger og produkter.

-Bransjen har hatt en gradvis tilnærming til dette. Vi har kommet oss over bekymringsstadiet og har stor tro på at utviklingen vil kunne gi oss flere og bedre bygninger. Det er åpenbart store fordeler med å kunne redusere driftskostnadene som følge av dette. Utfordringen er å få til en balansegang mellom for ”tette” hus og nødvendig ventilasjon, påpeker arkitektene.