Bygge om

Vi ser her viktigheten av å komme inn på et tidlig stadie for å kunne være med å legge til rette for gode tekniske løsninger, hvor fleksibilitet og innemiljø har stort fokus.


Teknisk forskrift av 2010 stiller strenge krav til energitiltak for nye bygninger og større ombygninger av eksisterende bygg. Vi påtar oss prosjektering og søknadsprosesser der dette kreves, og sørger for at gjeldende krav overholdes.

Ved å gjøre de riktige tiltakene kan en motta støtte fra Enova, hvor DNF kan ta seg av søkeprosessen.

Har du spørsmål?

Sigbj%C3%B8rnLilleland

Sigbjørn Lilleland

Markedssjef
46964940