Energimerking

Gjennom vårt sterke engasjement for energieffektive bygg har vi opprettet en egen stilling som arbeider med Energimerking, energivurdering og energirådgivning av næringsbygg.


Dette har vi gjort, både for å sikre kvaliteten på bygg vi har oppdrag på og for å kunne tilby slike tjenester til våre samarbeidspartnere.

Energimerking av yrkesbygg

Vi påtar oss oppdrag med å energimerke yrkesbygg for byggeiere og eiendomsforvaltere. Som de fleste i bransjen nå er klar over skal i praksis nesten alle yrkesbygg nå ha energimerke i henhold til Energimerkeforskriften som trådte i kraft 1. januar 2010. Sammen med energimerket vil eier/forvalter få presentert en liste med tiltak som vil bidra til å senke energiutgiftene. 

Har du spørsmål?

KenHenryTesaker

Ken Henry Tesaker

Energirådgiver og prosjektleder
982 44 161