Vedlikehold, drift og service

Dagens næringsbygg har behov for vedlikehold av de tekniske anleggene. Både som følge av myndighetskrav til internkontroll, HMS krav og selvfølgelig en forutsigbar drift og vedlikeholds økonomi.


Vårt mål er at våre kunder skal ha rett temperatur og luftkvalitet til rett tid og til riktig pris.

De skjerpede krav til energiøkonomisering innebærer at byggets tekniske anlegg stadig blir mer komplekse. Dette medfører krav til høy kompetanse på servicepersonell som skal drifte byggene. I DNF har vi den nødvendige kompetanse for å kunne «drifte» alle typer bygg med både tilsyn, vedlikehold og reparasjon.

Serviceavdelingen medvirker ved oppstart og igangkjøring av nye bygg. Dette sikrer en god forståelse av de tekniske anleggene og gir kunden en trygghet for det fremtidige vedlikeholdet.

DNF har serviceteknikere med kompetanse innen ventilasjon, rør, elektro, kjøling og automatikk.

Har du spørsmål?

kimlarsen

Kim Larsen

Leder service / ettermarked
91700692