Prosjekt: Tastasenteret

Foran framtidens energikrav

Etter flere års utviklingsarbeid tilbyr vi nå vår egen komplette klimaløsning, Smartair. Et integrert system som både ventilerer, varmer, kjøler og gjenvinner overskuddsenergi. Energibæreren er vann, og systemet er allerede installert i flere bygg i Rogaland.

 

Erfaringsprosjekter. I et moderne bygg utgjør installasjonskostnadene nesten halvparten av de samlede investeringskostnadene. Rimelige og lettvinte løsninger kan fort bli dyre. En investering i energisparende løsninger reduserer de løpende energiutgiftene med 40-60 prosent.

DNF har derfor lagt vekt på å finne fram til energieffektive ventilasjonsløsninger. Det startet med kjøpesenteret Jærhagen på Klepp. Et gjenvinningssystem basert på varme fra byggets kjøle- og frysanlegg varmer opp hele kjøpesenteret.

I en barnehage på Bryne installerte vi et VVS-anlegg der hele bygget varmes opp av en varmepumpe som produserer varmt vann fra uteluft. Varmesentralen til Forum Jæren, høyhuset på Bryne, har fått en varmesentral som forsyner både selve høyhuset og tilliggende bygg med varme og kjøling. Løsningen er basert på varmepumpeteknologi og gass.

Forskning og utvikling. Smartair er designet for fremtiden og kan nyttiggjøre seg alle tenkelige oppvarmingskilder. Vi har selv installert Smartair i kontorene våre på Øksnevad. Her skal vi videreutvikle løsningen. Første trinn var å utstyre systemet med solfangere. Solvarmen er gratis og dessuten tilnærmet CO2-nøytral. Vi ønsker å utnytte solvarmen både til oppvarming av varmtvann og til selve bygget.

Et viktig mål for oss er å levere fremtidens energiløsninger. Derfor bruker vi store ressurser på forskning og utvikling. Vi tester ut nye løsninger, enten på eget bygg, eller hos leverandører og samarbeidspartnere. Prototypen selges aldri. Det er kundens trygghet.

Ta kontakt med oss. Smartair er garantert aktuelt for ditt bygg!