Prosjekt: Tjøttaparken

Energiklasse A?

Mange byggeiere ønsker å ha en god energikarakter på sine nybygg. Dersom en legger til grunn minstekravene i Teknisk Forskrift vil bygningen bli klassifisert til Klasse C i de fleste tilfeller.


Klasse B og A er forbeholdt bygninger der det er investert i løsninger som går utover minstekravene for å minske energiforbruket i bygningen.

Klasse B er relativt enkelt å få med selv små investeringer. Klasse A derimot kan være svært krevende. Ønsker man å bygge Klasse A-bygg er det beste man kan gjøre å si fra med en gang. Jo tidligere i byggefasen dette kommer frem jo enklere og rimeligere blir alt til slutt. Da vil arkitekten ha mulighet til tenke på dette allerede i utformingen av bygget. Det handler om å minimalisere varmetap og da er det viktig at byggets klimaskjerm er så liten som mulig i forhold til bygningens bruksareal. Slik sett ville kuleformede bygg være best, om enn noe kostbart. Vi kan godt si at de stadig strengere energikravene fra myndighetene utfordrer arkitektene til kreativitet for å unngå at det bygges bare firkantede klosser i fremtiden. Videre er det viktig å hindre uønsket solinnstråling som gjør det vanskelig å kontrollere inneklima.

Likeledes er det svært viktig å velge riktig energikilde og teknisk anlegg tilpasset bygningens tenkte bruksmønster.

Å gjøre en god energiberegning av bygget i en svært tidlig fase er til stor hjelp under prosjekteringen da en hele tiden kan kontrollere at eventuelle endringer ikke forstyrrer det endelige mål.

Har du spørsmål?

KenHenryTesaker

Ken Henry Tesaker

Energirådgiver og prosjektleder
982 44 161