Visjon og verdier

DNF har Trivsel & Miljø som visjon. Det vil si det vi sikter mot i alt vi gjør.


Våre løsninger skaper arbeidsplasser med godt inneklima. Det gjør det triveligere på arbeidsplassen. Våre energieffektive løsninger gir grønne bygg som tar vare på miljøet både ute og inne.

Verdier er viktige fordi de forteller oss hvem vi er og de utgjør i sammen med visjonen vår bedriftskultur.


Våre verdier er:

MODIGHET, som betyr at DNF er utfordrende, uredde, nytenkende og nyskapende.

TRYGGHET, som betyr at DNF står for pålitelighet, kvalitet, ryddighet, verdighet, mening og å være fremtidsrettet.

GLEDE, som betyr at DNF er inkluderende, romslige, lojale og gode lagspillere med en god tone. Det er trivelig og meningsfylt å arbeide hos og samarbeide med DNF.
Visjon_verdier_DNF