Prosjektering

DNF AS påtar seg og utfører også prosjektering innen alle tekniske fag i forbindelse med våre oppdrag/prosjekter. Dette gjelder ved nye bygg så vel som ved ombygginger/rehabilitering.


Har byggherre, arkitekt eller hovedentreprenør krav eller ønske om bestemte løsninger eller funksjoner kan vi hjelpe til med å få dette realisert.

Prosjektering av tekniske anlegg bør startes på så tidlig som mulig for å legge til rette for de mest optimale tekniske løsninger, gjerne samtidig/i forbindelse med utformingen av selve bygningskroppen.

Ta kontakt med DNF om du har planer om nybygg eller rehabilitering. Vi har stor kompetanse på innemiljø og lavenergi løsninger og utfører også energiberegninger i forkant av ferdigstillelse av prosjekteringsresultatene.

Har du spørsmål?

Sigbj%C3%B8rnLilleland

Sigbjørn Lilleland

Markedssjef
46964940