Hovedfunksjoner Smartair

Energibesparende. Med Smartair reguleres luftmengden etter behov enten det er i fellesrom eller inne på det enkelte kontor.

Resirkulerbar. Smartair resirkulererer luften i bygget. Den brukes om igjen, noe som både gir økonomisk gevinst og som tjener miljøet.

Økonomisk. Det svarer seg å investere i Smartair. I et moderne bygg utgjør installasjonskostnadene rundt halvparten av de samlede investeringskostnadene. Samtidig er driftskostnadene over tid mange ganger større enn investeringen. En investering i Smartair kan redusere de løpende energiutgiftene med 40–60 prosent.

Enkel i bruk. Det er enkelt å regulere luftmengde/temperatur, både for den individuelle bruker og for bygget generelt. Smartair er tilpasset moderne, energisparende styrings- og automatiseringssystemer og oppfyller kravene i bygningsenergidirektivet. Alle styringsenheter kan fjernstyres via internett.

Arkitekters drøm. Med Smartair behøves ikke varmeelementer i form av paneler o.l. på vegg. Dette frigir plass, gir en større handlingsrom for arkitektene og ikke minst, ser mye finere ut.

Diskret og moderne. Med Smartair er det kun de diskret ventilelementene i himlingen som gir et ventilasjonsavtrykk i bygget. Den er nærmest usynlig.

Lydløs. Smartair er en svært avdempet ventilasjonsløsning. Du vil aldri bli forstyrret av during i anlegget. Smartair gir heller ingen trekk.

Fleksibel. Smartair tilpasses et byggs moduler. Dette innebærer blant annet store besparelser ved en eventuell ombygging. Med Smartair er det enkelt å flytte, fjerne eller sette opp innvendige vegger.

Enkel innregulering. Smartair er et gjennomtestet produkt som fungerer så snart det er installert. Ved eventuelle endringer er innreguleringsjobben enkel og ukomplisert.

For større bygg. Smartair er et svært gunstig ventilasjonsvalg  for industri- og næringsbygg, kontorbygg og ulike institusjonsbygg.