Energiberegning

Teknisk forskrift av 2010 (TEK10) stiller strenge krav til energitiltak for nye bygninger og større ombygninger av eksisterende bygg.


Ofte kan det være vanskelig å dokumentere at en faktisk overholder kravene myndighetene har satt. Dette kan vi hjelpe til med. Ved å legge inn bygget i en datasimulator kan vi raskt fastslå om bygningen tilfredsstiller kravene i TEK 10. Deretter er det raskt å gjøre endringer om bygget skulle ha enkeltkomponenter som ikke er tilfredsstillende.

Har du spørsmål?

KenHenryTesaker

Ken Henry Tesaker

Energirådgiver og prosjektleder
982 44 161