Byggdrift

Optimal drift av energieffektive bygg. Byggdrift er en egen avdeling i DNF AS, hvor visjonen er å gi mennesker en bedre arbeidsdag.


Våre kunder har fokus på sin kjernevirksomhet. Vi har fokus på bygget / eiendommen. Sammen skal vi skape effektive bygg som driftes så optimalt som mulig, med fokus på trivsel, miljø og reduksjon av energiforbruk

Sammen gjør vi eiendommen attraktiv og lønnsom!

Byggdrift skal være kontaktpunktet for kunde i forhold til områder som inngår i avtale om, og bidra til, effektiv drift av næringseiendom ved bruk og koordinering av underleverandører.


Om kunde skulle ønske en eller flere tjenester vil være fleksibelt i alle tilfeller.

I tillegg til å levere teknisk drift av selve bygget (fast avtale), ivaretar vi også viktige funksjoner tilknyttet optimal drift av en næringseiendom, samt mindre ombygginger og tilpasninger i forhold til eieres eller leietakeres behov.

Av den grunn tilbyr vi et bredt spekter av utførende tjenester til det profesjonelle eiendomsmarkedet, deriblant håndverkstjenester (rør, elektro, ventilasjon, maler, tømmermenn, osv.) og andre tjenester (som snørydding, vindusvask, grøntanlegg, etc.) På denne måten slipper kunden å forholde seg til flere aktører på samme leveranse. Vi er tilpasningsdyktige og bistår gjerne om våre kunder trenger innspill eller råd.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende drøs, så kan vi sammen se på mulighetene.

Byggdrift