11.11.2014

Verdisamling

Fredag 31. oktober hadde DNF AS fest på Orstadhuset. Anledningen var å stadfeste selskapets verdier. I tillegg til fokus på verdier fikk vi et morsomt, inspirerende og motiverende foredrag av Karin Fevaag Larsen, før kvelden ble avsluttet med god mat og hyggelig selskap.

Verdier er viktige fordi de forteller oss hvem vi er og de utgjør i sammen med visjonen (Trivsel og Miljø) vår bedriftskultur.

DNFs verdier er:

Modighet, som betyr at DNF er utfordrende, uredde, nytenkende og nyskapende.

Trygghet, som betyr at DNF står for pålitelighet, kvalitet, ryddighet, verdighet, mening og å være fremtidsrettet.

Glede, som betyr at DNF er inkluderende, romslige, lojale og gode lagspillere med en god tone. Det er trivelig og meningsfylt å arbeide hos og samarbeide med DNF.