15.06.2016

Nytt vakttelefonnummer

DNF har fått nytt vakttelefonnummer. Vakttelefonen skal bare benyttes ved akuttsituasjoner utenfor ordinær arbeidstid på hverdager (dvs. etter kl. 15.00) og i helger.

Nytt vakttelefonnummer er:

958 01 111