05.12.2014

Julegaver 2014

Vi har i år som i fjor, i stedet for julegaver til våre kunder, valgt å gi julegaver i form av pengestøtte til følgende gode formål

Idas Hjelpefond


Idas Hjelpefond er et privat (ikke-statlig) fond som hjelper vanskeligstilte barn i Guatemala, bl.a. med penger til operasjoner og skole. Idas Hjelpefond fokuserer på enkeltindivider, for ingen kan hjelpe alle – men alle kan hjelpe noen. Og det gjør Idas Hjelpefond.

Les mer på: idashjelpefond.no 

 
idas-hjelpefond-logo-300x51

Leger Uten Grenser. Kampen mot ebola


Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og til andre som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Leger Uten Grenser varsler om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet. Vår julegave rettes i år spesielt inn i kampen mot ebola.

Les mer på: legerutengrenser.no
Juletakk_-300x213

RS Sjømann


Lokal redningsskøyte som organiseres gjennom Redningsselskapet. Redningsselskapet er en humanitær, frivillig medlemsforening som arbeider for en trygg og god kyst. Formålet er å redde liv, berge verdier, verne kystmiljøet og drive opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid for å bedre sikkerheten for den som ferdes på sjøen. Redningsselskapets skøyter hjelper både fritidsbåter, fiskebåter, lastefartøy og passasjerfartøy. De siste ti årene 130 000 mennesker hjulpet. 350 av dem ble reddet fra å drukne og 1000 båter ble berget fra forlis.

Les mer på: redningsselskapet.no
RS-300x89