23.12.2013

Julegaver 2013

Vi har i år som i fjor, i stedet for julegaver til våre kunder, valgt å gi julegaver i form av pengestøtte til følgende gode formål

Pøbelprosjektet


-Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet – ut i jobb eller videreutdannelse.

Les mer på: www.pobelprosjektet.no
 


Kreftomsorg Rogaland


-Kreftomsorg Rogaland (KOR) er et selvstendig og lokalt kompetansesenter for alle som er berørt av kreft i vårt fylke.

Vi har kontor i Stavanger og Haugesund som skal ivareta innbyggere i hele Rogaland med våre tjenester og tilbud. KOR er en frivillig organisasjon der driften i hovedsak sikres gjennom innsamlede midler, gaver og medlemskap. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss! Tilbudene er gratis for våre medlemmer.

Les mer på: www.kreftomsorg.no

 

Klepp Frivilligsentral


-Frivilligsentralen er kort sagt en sentral som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet- noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Klepp Frivilligsentral har i dag 40 ulike aktivitetstilbud.

Les mer på: www.klepp.frivilligsentral.no

 

Bypresten Sandnes


-Bypresten i Sandnes har som målsetting: Å hjelpe rusavhengige til ett nytt liv, helst uten rus.

Les mer på: www.bypresten.no