18.06.2018

DNF med i kampanjevideo for lærlinger

– Det er så viktig for hele samfunnet at unge får fullføre utdannelsen sin, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak, som denne uken besøkte DNF med et kamerateam.

– Vi setter søkelys på å skaffe flere lærlingplasser. Over 800 i Rogaland mangler lærlingplass, forklarer fylkesvaraordfører Marianne Chesak da hun besøkte DNF mandag formiddag.
 
For å rekruttere flere lærebedrifter har Rogaland fylkeskommune satt i gang arbeidet med en kampanjevideo, og DNF, som har lang tradisjon for å utdanne lærlinger, ble spurt om å være med, noe bedriften selvsagt var positiv til.
 
–  Vi har et ansvar i regionen for å ivareta opplæringen, sier Sigbjørn Lilleland, fagleder elektro i DNF.

 
Vinn-vinn


Fylkesvaraordføreren og kamerateamet ønsket å høre mer om hva DNF får igjen for å være en lærebedrift.
 
– Lærlingene tilfører oss mye. De har blant annet en helt annen datakunnskap og kan ting som vi ikke kan, sier Lilleland.
 
I tillegg peker faglederen på at det å ha lærlinger gir en «boost» i hverdagen til veilederne, samt at det å være en lærebedrift gir et fortrinn anbudsrunden.

I offentlige kontrakter er det ofte et krav.
 
Fylkesvaraordføreren forteller at bare rundt ti prosent av bedriftene i Rogaland er lærebedrifter i dag.

Selv om oljenedturen og «de dårlige tidene» i næringslivet har snudd, er det fremdeles stor mangel på læreplasser.
 
– Mange tror det går greit, men vi henger etter på dette, sier Chesak. 

– Jeg tror en del bedrifter er redde for å forplikte seg, sier Lilleland. 


13 lærlinger


DNF, som har 140 ansatte, har for tiden 13 lærlinger. Disse er fordelt på fagene elektro, svakstrøm, rør, ventilasjon og kjøleteknikk. 

Blant de 13 er elektrolærling Daniel Glowka.

Fylkesordføreren og kamerateamet ønsket å høre hvordan han trives som lærling i DNF.
 
– Jeg har vært her i snart ett år og trives godt. Det er kjekkere enn jeg trodde det skulle bli og jeg får gjøre mye forskjellig, forteller 21-åringen, og legger til at han kjenner flere som ikke har fått læreplass. 

– Du har vært heldig, skyter fylkesvaraordføreren inn. 


Rekrutteringsmetode


Fagleder Lilleland avslutter intervjuet med å oppfordre andre bedrifter til å bli lærebedrifter.
 
– Det er ingenting negativt med å ha lærlinger. For oss er det den beste rekrutteringsmetoden vi har, sier han.