17.03.2015

DNF i media

I siste utgave av Næring på Jæren kan du lese om hvordan vi arbeider med kommunikasjon.