05.04.2018

Bli lærling hos oss

Vi har et tett samarbeid med opplæringsinstitusjonene og har flere lærlingeplasser innen ulike fag

Som lærling hos oss vil du møte mange spennende utfordringer sammen med dyktige kollegaer. DNF prosjekterer, leverer og installerer tekniske løsninger i så vel nybygg som ved rehabiliteringer, og vi påtar oss også vedlikehold og service av tekniske anlegg. Vi er opptatt av å optimalisere energibruken i yrkesbygg.

 

Vi søkern nå lærlinger innen følgende fag:


Ta kontakt med kontaktpersonen knyttet til faget du søker lærlingeplass for: 
 
Rørlegger Kontaktperson Ine Nygård mob.932 81 110 ine.nygaard@dnf.no
Ventilasjonsmontør Kontaktperson Ine Nygård mob.932 81 110 ine.nygaard@dnf.no
       

Les mer om å jobbe i DNF her