23.06.2017

Ambisiøst prosjekt

Unik Terminal er et bygg som hadde en krevende teknisk beskrivelse, og med høye krav til fleksible tekniske løsninger.

RCO, som er vår leverandør på adgangskontroll,  ønsket i den forbindelse å lage en artikkel om Unik Terminal.  Bygget har et omfattende adgangs- og kameraanlegg.

«Det var ganske spesielt å gå i gang med prosessen, for vi kunne ikke se på og lære av lignende bygg så mange andre plasser i landet.» uttaler Olve Bø, teknisk prosjektleder i DNF. 

Henviser til artikkel skrevet av ACCESS under.

En helt unik bussterminal
Midt på en 36 mål tomt på Forus i Rogaland ligger Nordens største bussanlegg
– hele 53 000 kvm med bussparkering, kontorer, verkstedhall, vaskehall, kontrollhall, servicehall og diesel- og oljelager. Terminalen ble ferdigstilt i 2016, og er bygget etter de seneste standardene og metodene. Det er også brukt ny og moderne teknologi i alle byggets kriker og kroker – alt for å effektivisere driften og sikre minst mulig vedlikehold i årene fremover.  

Prosjektet er bestilt av Unik Terminal AS på vegne av Kolumbus AS, som har ansvar for den offentlige busstrafikken i Rogaland. Terminalen er ført opp i totalentreprise av Masiv AS med DNF AS som teknisk totalentreprenør. Bygget driftes nå av Norgesbuss Rogaland, som driver busslinjene på Nord- Jæren på kontrakt med Kolumbus AS.

DEN AMBISIØSE BESKRIVELSEN av prosjektet vekket umiddelbart interesse hos Olve Bø, som er teknisk prosjektleder i DNF.
«All belysning i bygget måtte kunne virke i 20 år uten vedlikehold, og ny teknologi skulle implementeres overalt hvor det var mulig.
Alle dører i fasaden måtte være nøkkelfrie, og bygget skulle kunne deles i fire ulike alarmsoner. Det var ganske spesielt å gå i gang med prosessen, for vi kunne ikke se på og lære av lignende bygg så mange andre plasser i landet.»

Skreddersydde systemer
Ikke bare var det krevende å få finne de beste tekniske løsningene for prosjektet, men også å bygge et så omfattende anlegg på tomta. For å få plass til så mye som 250 parkeringsplasser for busser, ble blant annet en del av parkeringsanlegget bygget på taket. «Det som også var spesielt for bygget, var at det skulle være mulighet for fire forskjellige alarmsoner og fire adgangssoner på adgangskontrollanlegget», sier Bø. «Da vi så omfanget av dører og porter og alt som skulle styres fra samme anlegg, så vi veldig fort at det passet perfekt til
RCO-sortimentet og RCO-måten å bygge opp et adgangskontrollanlegg på. RCO er veldig fleksibelt både på grunn av det store utvalget produkter og på grunn av de mange mulighetene i selve programme- ringen av produktene. Krevende løsninger for krevende bygg er rett og slett mest effektivt å bygge opp med RCO.»

Bussterminalen har mange viktige funksjoner, og det var litt av et puslespill å sikre og skreddersy den riktige løsningen. «Etter det ble politisk vedtatt at det skulle opprettes regionale bussterminaler, har kravene og spesifikasjonene blitt tøffere og tøffere for hvert bygg, fordi de har sett hva som må fungere og som kan gjøres bedre i så store terminaler. Nå er dette det tredje,
største og beste bussanlegget i rekken», sier Bø.

Tungt trafikkert terminal
Det store anlegget er bygget for å takle hverdagsutfordringene i en sterkt trafikkert bussterminal. En av dem som nå har terminalen som arbeidsplass, er teknisk leder i Norgesbuss Rogaland, Ole Henrik Risa. «Det er 156 bussruter som går ut om morgenen og nye 156 som går ut hver ettermiddag, alle med hver sin sjåfør. I tillegg til administrasjonen på 12 personer og 25–30 som jobber i klargjøringshallen og verkstedet, er vi rundt 250 mennesker som bruker bygget hver dag. Og med så mange mennesker inn og ut, er det viktig å ha kontroll på sikkerheten», sier Risa.

«Adgangskontrollen fungerer veldig godt. Jeg har bare jobbet på eldre bygg tidligere, så det var et stort skritt frem å komme til noe så nytt og avansert. Alle har hver sine adgangsområder og koder. Det er definert hvem som skal ha tilgang hvor i bygget,slik at sjåførene eller vaskepersonalet for eksempel ikke kommer inn på verkstedet eller i administrasjonen.» 

Risa er fornøyd med hvordan systemet fungerer for alle de ansatte. «I utgangspunktet var det satt opp slik at alle skulle ha brikker, men vi synes det fungerer godt og er enklere med kun kode i dag.»

I tillegg til at systemet er delt inn i ulike soner, er det integrert både sikkerhetskameraer og alarm i adgangskontrollanlegget.

«Vi har bygget inn et stort og omfattende kameraovervåkningsanlegg i systemet – med blant annet overvåkningskameraer med 180-graders linser og en utrolig oppløsning. Sikkerhetsanlegget fanger veldig lett opp hvis det har vært en uønsket hendelse på parkeringsområdet», sier Bø. >>

Bygget for fremtiden
Det er altså ikke langt mellom de nyskapende løsningene på bygget. Lamper som vil vare i 20 år uten vedlikehold er spesialbestilt fra Tyskland, lys i møterommene i administrasjonen styres via en egen app og LED-belysningen i vaskehallen er skreddersydd og montert i vinkel i gulvene for å gi minst 350 lux på gulvet inne i de parkerte bussene. Bø mener det er mange spennende løsninger de vil ta med seg videre på andre prosjekter. «Vi er veldig fornøyd med den løsningen vi har levert! Dette er den første gangen vi har testet ut kabelen som RCO anbefaler å bruke til adgangskontrollen. Det er mange som bare bruker en vanlig datakabel til dette, men jeg tror faktisk at RCO-kabelen er en av grunnene til at vi ikke har hatt noen særlige driftsproblemer i innkjøringsfasen.»

«Basert på mye av det vi har testet ut på dette prosjektet har vi bestemt internt i DNF at så fremt prosjektbeskrivelser ikke spesifikt beskriver noe annet, er det RCOs systemer og adgangskontroll vi går for å jobbe videre med.
Det jeg har lært med RCO er at man aldri trenger å si nei, fordi nesten alt er mulig!»
 
Kilde: http://np.netpublicator.com/np/n47049842/RCO-Access-1-2017-NO_high.pdf