DNF søker nye lærlinger

 


Ta kontakt med kontaktpersonen knyttet til faget du søker lærlingeplass for: 
 
Rørlegger Kontaktperson Ine Nygaard mob.932 81 110 ine.nygaard@dnf.no
Ventilasjonsmontør Kontaktperson Ine Nygaard mob.932 81 110 ine.nygaard@dnf.no
       

Søknadsfrist 31. mars 2019. 
 

 

Vi har et tett samarbeid med opplæringsinstitusjonene og har flere lærlingeplasser innen ulike fag hvert år. 


Rørlegger, blikkenslager og elektriker er mye mer enn toaletter, takrenner og stikkontakter. Under vises en liten del av det tekniske anlegget i vårt moderne bygg og en liten del av variasjonen fagarbeidere innenfor tekniske byggfag har av arbeidsoppgaver. Våre fag er fremtidsrettede, spennende og vi har et stort ansvar for å lage bærekraftige løsninger for fremtidens bygg.
 
1.Ventilasjonsanlegg sørger for godt inneklima i bygget.Monteres av blikkenslager og elektriker.

2. Varmegjenvinner som gjenvinner 83% av varme fra avtrekksluften til tilluften. Monteres av blikkenslager og elektriker.

3. Vannbåret varme og kjøleelement sørger for at tilluft er riktig temperert i forhold til årstid og utetemperatur. Monteres av blikkenslager og rørlegger.

4. Sluk for borttransportering av kondensvann fra kjøleelement. Monteres av rørlegger.

5. Avtrekkskanal transporterer forurenset luft ut av bygget. Monteres av blikkenslager.

6. Tilluftskanal transporterer frisk luft til bygget. Monteres av blikkenslager.

7. Lagertank for solvarme. Monteres av rørlegger.
Tilluftsbaffel med vannbåret varme og kjøleelement sørger for frisk luft og riktig temperatur. Monteres av rørlegger og blikkenslager.
1. Skorstein til gasskjel. Monteres av rørlegger.

2. Solfanger varmer opp vann til varmtvannsbereder og varmeanlegg når det er sol tilgjengelig. Monteres av rørlegger.
Varmepumpe produserer varmt vann til varmeanlegg om vinteren og kaldt vann til kjøleanlegg om sommeren. Monteres av rørlegger og elektriker.
Gasskjel for naturgass brukes til backup for varmepumpe. Monteres av rørlegger og elektriker.
Automatikktavle til styring av tekniske anlegg. Monteres av elektriker.
Styring og overvåkingsystem for tekniske anlegg. Programmeres av automatiker.