Energirådgiving

Norges bygningsmasse står i dag for omkring 40% av vårt totale CO2-utslipp. Dette ønsker myndighetene at skal reduseres betraktelig.


Ofte vil vi tenke på bedre vegger, tak, gulv og vinduer når vi skal rehabilitere eller bygge energieffektivt. Faktum er at tekniske anlegg er vel så viktig for å få ned energikostnader. Å skifte en varmegjenvinner med virkningsgrad på 50% til en med virkningsgrad på 80% er i mange tilfeller innspart i løpet av 2-3 år.

Hvilke energikilder har du tilgjengelig? Hvilke energikrevende prosesser har du i ditt bygg, og gjenvinner du denne energien? Har du energi du kan selge?

Dette og mange andre spørsmål kan vi å svare på, og hvilke tiltak er det økonomisk forsvarlig å realisere.

Har du spørsmål?

KenHenryTesaker

Ken Henry Tesaker

Energirådgiver og prosjektleder
982 44 161