Åpenhetsloven

DNF AS er omfattet under åpenhetsloven og har forankret arbeidet med aktsomhetsvurderinger i selskapets styre. Vi har etablert retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. DNF kartlegger virksomheten, underleverandører og forretningsforbindelser, og vurderer fortløpende om det er risiko for brudd på anstendig grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Dersom du ønsker innsyn i dette arbeidet kan du ta kontakt med Morten Knutsen Meldahl, e-post morten.knutsen.meldahl@dnf.no

FIR6161-680x330

Har du spørsmål?

DNF_Pic_399%20Morten%20Knutsen%20Meldahl

Morten Knutsen Meldahl

Daglig leder
90936823