DNF HAR LEDIGE STILLINGER

LÆRLING

Vi søker nye lærlinger


Hos DNF får du god opplæring og spennende muligheter.

Ta kontakt med kontaktpersonen tilknyttet faget du søker lærlingplass for: 
 
Rørlegger Kontaktperson Ine Nygaard mob.932 81 110 iny@dnf.cc
Ventilasjonsmontør Kontaktperson Ine Nygaard mob.932 81 110 iny@dnf.cc
       

Søknadsfrist 31. mars 2020
 

Les mer om å være lærling hos DNF.

Om DNF

DNF er teknisk totalleverandør innen fagene VVS, elektro og automasjon.

Vi er pr. i dag 130 medarbeidere i DNF AS, og er godt innarbeidet i markedet, primært i Rogaland. Vi prosjekterer, leverer og installerer tekniske løsninger i så vel nybygg som ved rehabiliteringer, og vi påtar oss også vedlikehold og service av tekniske anlegg. Vi er opptatt av å optimalisere energibruken i yrkesbygg.