18.11.2015

Julegaver 2015

Vi gir også i år julegaver i støtte til gode formål: Kreftomsorg Rogaland – Kreftomsorg Rogaland (KOR) er et selvstendig og lokalt kompetansesenter for alle som er berørt av kreft i vårt fylke.

Vi har kontor i Stavanger og Haugesund som skal ivareta innbyggere i hele Rogaland med våre tjenester og tilbud. KOR er en frivillig organisasjon der driften i hovedsak sikres gjennom innsamlede midler, gaver og medlemskap. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss! Tilbudene er gratis for våre medlemmer.

Les mer på: www.kreftomsorg.no


Hjerte for Sandnes


I egen by, lokalt, har vi alle et ansvar for å hjelpe fattige og vanskeligstilte, bl.a. rusavhengige, innvandrere og enslige.

Hjerte for Sandnes handler om å ta initiativ. Gjøre byen til en bedre by å bo i. Ikke bare for de velstående og de som lykkes. For alle! For rusavhengige, for innvandrere, for enslige, for oss alle.

Les mer på: www.hjerteforsandnes.no 


Roba Utviklingsfond


Stiftelsen Roba Utviklingsfond driv utviklingsarbeid i Siraro-distriktet i Etiopia. Stiftelsen har prosjekt innan skule, helse, miljø og jordbruk. Idéen og måten me arbeider på, er å gje direkte hjelp til sjølvhjelp.

Les mer på: http://www.robautviklingsfond.no/
kart03
kart03
Følg oss på facebook!