22.05.2014

BREEAM-NOR kompetanse i DNF

Arni Thor Steinarsson, HMSK leder i DNF, har den 15. mai 2014 blitt autorisert som BREEAM-NOR Akkreditert Profesjonell.

DNF’s kunder kan derfor tilbys direkte involvering av BREEAM-NOR ekspert i prosjekter, og dermed raskere og tettere BREEAM samarbeid. DNF vil med dette kunne sikre at kunder får levert de beste tekniske løsningene, og flest mulig BREEAM poeng.

BREEAM-NOR er et helhetlig klassifiseringssystem for bærekraftige bygg. Systemet tilstreber å heve kvaliteten av bygninger gjennom valg av bedre løsninger, bl.a. innenfor miljø og energi.
autorisasjon breeam nor
Les mer om BREEAM-NOR på NGBC sin nettside.

Har du spørsmål?

arni-thor-steinarsson

Arni Thor Steinarsson

HMSK leder
953 64 064
kart03
kart03
Følg oss på facebook!